Endringer i de faste komiteers sammensetning

Innst. 264 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 05.05.2020 Innst. 264 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.05.2020

   Debattert i Stortinget 12.05.2020
   Votert i Stortinget 14.05.2020