Representantforslag om å styrke norsk intensivkapasitet

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ber om skriftlige innspill til forslaget. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til vårt postmottak helse-omsorg@stortinget.no senest tirsdag 27. oktober. kl. 23.59. Komiteen mottar som regel mange innspill i en sak og innspillet bør derfor ikke være mer enn to sider. Merk at skriftlige innspill som hovedregel er offentlige etter offentleglova og vil kunne bli publisert.

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hege Haukeland Liadal, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 03.12.2020 Innst. 144 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Arbeierpartiet om å styrke norsk intensivkapasitet. Det ble vedtatt å be regjeringen gjennomgå alle forhold rundt sykehusenes intensivkapasitet og beredskap i etterkant av covid-19-pandemien, herunder også de private, slik at helsetjenesten er forberedt på krisesituasjoner som innebærer økt pasienttilstrømning. Flere andre forslag om blant annet utdanningskapasitet, gjennomgang av finansieringsordningen for sykehusene, økning av intensivkapasiteten m.m. fikk ikke flertall, og ble dermed ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2020

   Debattert i Stortinget 10.12.2020
   Votert i Stortinget 11.12.2020