Representantforslag om en ny politikk for finansiering og dimensjonering av offentlige sykehus

Dokument 8:147 S (2019-2020), Innst. 205 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Per Olaf Lundteigen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 02.02.2021 Innst. 205 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om en ny politikk for finansiering og dimensjonering av offentlige sykehus. Stortinget vedtok å be regjeringen sørge for tiltak som kan bidra til økt bruk av avtalespesialister i helseforetakene. I tillegg vedtok Stortinget å be regjeringen sikre at ansatte involveres i planlegging og evaluering av nye sykehusbygg. De øvrige forslagene i saken fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.02.2021

   Debattert i Stortinget 11.02.2021
   Votert i Stortinget 11.02.2021