Statens Pensjonsfond 2020

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 01.12.2020 Innst. 136 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet fondsmeldingen for 2020, som omhandler forvaltningen av Statens pensjonsfond. Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland (oljefondet), som forvaltes av Norges Bank Investment Management, og Statens pensjonsfond Norge, som forvaltes av Folketrygdfondet. Stortingsmeldingen ble enstemmig vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.12.2020

   Debattert i Stortinget 04.12.2020
   Votert i Stortinget 07.12.2020