Grunnlovsforslag om opphevelse av § 116 første punktum (bestemmelsen om Opplysningsvesenets fond)

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Forslag fra (H), (FrP), (SV), (KrF), MDG), (R)

Saksgang