Olje- og energidepartementets håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst

Innst. 373 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 04.05.2021 Innst. 373 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i initiativsak om Olje- og energidepartementets (OEDs) håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst. Saken ble aktualisert gjennom opplysninger i media som ble kjent i forbindelse med Høyesteretts plenumsbehandling i sak om 23. konsesjonsrunde og Grunnloven § 112. Bakgrunnen for saken var et ønske om å undersøke om Stortinget fikk all relevant informasjon i forbindelse med avgjørelsen i juni 2013 om åpning for oljeleting i Barentshavet sørøst, eller om informasjon var holdt tilbake. Komiteen ønsket også å få avklart departementets praksis i slike saker. Komiteen påpeker at det kan innebære rollekonflikter at eierskapet i Equinor tilhører OED, samtidig som OED skal regulere olje- og energibransjen m.m. Komiteen mener det er naturlig at regjeringen vurderer om eierskapsforvaltningen for alle børsnoterte selskaper skal legges under eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.05.2021
   Votert i Stortinget 18.05.2021