Representantforslag om et krafttak mot lærermangel i skolen

Dokument 8:85 S (2020-2021), Innst. 306 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jorodd Asphjell, Marit Knutsdatter Strand, Mona Fagerås, Marit Arnstad, Nina Sandberg, Torstein Tvedt Solberg Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A), (Sp), (SV) Tilråding levert 17.03.2021 Innst. 306 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om en rekke tiltak for å forhindre lærermangel i skolen. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.03.2021

   Debattert i Stortinget 23.03.2021
   Votert i Stortinget 25.03.2021