Representantforslag om ekstra bostøtteutbetaling på grunn av høye strømpriser

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørnar Moxnes Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (R) Tilråding levert 25.02.2021 Innst. 273 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Representantforslag 91 S (2020-2021) fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ekstra bostøtteutbetaling på grunn av høye strømpriser, jf. Innst. 273 S (2020-2021). Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. For ordens skyld vises det til at Stortinget ved behandlingen av en annen sak, jf. Innst. 233 S (2020-2021), har bevilget 260 mill. kroner til en ekstraordinær utbetaling til bostøttemottakerne.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.02.2021

   Debattert i Stortinget 09.03.2021
   Votert i Stortinget 11.03.2021