Representantforslag om forbud mot gummigranulat

Dokument 8:139 S (2020-2021), Innst. 397 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 04.05.2021 Innst. 397 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentanter fra SV om forbud mot gummigranulat. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.05.2021
   Votert i Stortinget 18.05.2021