Representantforslag fra om stans i videre tilpasning til EUs energibyrå ACER

Dokument 8:149 S (2020-2021), Innst. 376 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Seher Aydar, Sigbjørn Gjelsvik Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP), (R) Tilråding levert 04.05.2021 Innst. 376 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Sigbjørn Gjelsvik om stans i videre tilpasning til EUs energibyrå ACER. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.05.2021
   Votert i Stortinget 18.05.2021