Representantforslag om å fjerne eiendomsskatten innen 2024

Dokument 8:163 L (2020-2021), Innst. 378 L (2020-2021)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Åshild Bruun-Gundersen, Bengt Rune Strifeldt, Bård Hoksrud, Ellen Eriksen, Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, Helge André Njåstad, Roy Steffensen, Sivert Bjørnstad, Tor André Johnsen Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 04.05.2021 Innst. 378 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å fjerne eiendomsskatten innen 2024. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.05.2021

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 10.05.2021
   Votert i Stortinget 11.05.2021