Representantforslag om tannhelsereform for å behandle tennene som en del av kroppen

Dokument 8:169 S (2020-2021), Innst. 540 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørnar Moxnes Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (R) Tilråding levert 25.05.2021 Innst. 540 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 08.06.2021