Representantforslag om rettferdig kompensasjonsordning for den norske turbussbransjen

Dokument 8:170 S (2020-2021), Innst. 475 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Åshild Bruun-Gundersen, Bård Hoksrud, Hans Andreas Limi, Sivert Bjørnstad, Sylvi Listhaug, Tor André Johnsen Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 18.05.2021 Innst. 475 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om rettferdig kompensasjonsordning for den norske turbussbransjen. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 27.05.2021
   Votert i Stortinget 28.05.2021