Representantforslag om å unngå en tapt generasjon for demokratiet, kulturen og idretten

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Eirik Faret Sakariassen, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 11.05.2021 Innst. 423 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.05.2021

   Debattert i Stortinget 20.05.2021
   Votert i Stortinget 25.05.2021