Endringer i ekomloven (lagring av IP-adresser mv.)

Prop. 167 L (2020-2021), Innst. 633 L (2020-2021), Lovvedtak 165 (2020-2021)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 01.06.2021 Innst. 633 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i ekomloven. Endringene innebærer en plikt for tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester (ekomtjenester) til å lagre IP-adresser (unik adresse som tildeles en enhet som er tilkoblet internett) mv., slik at politiet kan få tilgang til IP-adressene for å bekjempe alvorlig kriminalitet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.06.2021

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2021