Årsrapport for 2020 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Interne styrer og utvalg Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 18.05.2021 Innst. 463 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet årsrapport for 2020 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Rapporten ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 01.06.2021
   Votert i Stortinget 02.06.2021