Finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste - Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Prop. 183 S (2020-2021), Innst. 374 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 04.05.2021 Innst. 374 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste - Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune, jf. Innst. 374 S (2020-2021) og Prop 183 S (2020-2021). Stortinget ga samtykke til at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av prosjektet fv. 359 Kaste– Stoadalen. Samferdselsdepartementet ble videre gitt fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 10.05.2021
   Votert i Stortinget 11.05.2021