Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene

Dokument 3:9 (2020-2021)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang