Riksrevisjonens undersøkelse av søknadsbaserte tilskudd i møte med virusutbruddet i 2020

Dokument 3:10 (2020-2021)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang