Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Status: Regjeringa har fremma ei melding til Stortinget.
Fell bort på grunn av stortingsvalet

Melding frå Justis- og beredskapsdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Fell bort på grunn av stortingsvalet