Nytte, ressurs og alvorlighet. Prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Meld. St. 38 (2020-2021)

Status: Regjeringa har fremma ei melding til Stortinget.

Melding frå Helse- og omsorgsdepartementet

Saksgang