Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon

Dokument 21 (2020-2021), kapittel 2, 3, 4 og 9

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument frå Interne styrer og utvalg Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling vedrørende kapittel 9 forelegges utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang