Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang