Samtykke til opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) på området inn- og utreisekontroll

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er til behandling i justiskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang