Endringer i forsikringsavtaleloven mv.(forsikringsdistribusjon mv.)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er til behandling i justiskomiteen

Saksgang