Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang