Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 07.12.2021 Innst. 64 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i budsjettet for 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet. Bakgrunnen for endringene er regnskapstall og forventet utvikling av utgifter og inntekter.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2021

   Debattert i Stortinget 15.12.2021
   Votert i Stortinget 15.12.2021