Endringar i statsbudsjettet 2021 under Barne- og familiedepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 07.12.2021 Innst. 63 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har einstemmig vedtatt diverse endringar i statsbudsjettet for 2021 under Barne- og familiedepartementet på grunn av endringar i behovet for løyvingar.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2021

   Debattert i Stortinget 14.12.2021
   Votert i Stortinget 14.12.2021