Representantforslag om gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Dokument 8:2 L (2021-2022), Innst. 35 L (2021-2022)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Andreas Sjalg Unneland, Birgit Oline Kjerstad, Freddy André Øvstegård, Grete Wold, Kathy Lie, Kari Elisabeth Kaski, Kirsti Bergstø, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 16.11.2021 Innst. 35 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.11.2021

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 25.11.2021
   Votert i Stortinget 25.11.2021