Representantforslag om å stanse tildelingen av letetillatelser på norsk sokkel

Dokument 8:4 S (2021-2022)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Lars Haltbrekken, Lan Marie Nguyen Berg, Sofie Marhaug Saka er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fran (SV), (MDG)

Saksgang