Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2020-2021

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Statsministerens kontor Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang