Hans Majestet Kongens tale til det 166. storting ved dets åpning og melding om Noregs rikes tilstand og styring (trontaledebatt)

Status: Utgreiinga og debatten om utgreiinga er haldne.

Saksgang

  1. Status