Endringer i etterlønnsordninger for regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere

Innst. 28 S (2021-2022)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 22.10.2021 Innst. 28 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endring i etterlønnsordninger for regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere. Endringen innebærer at regjeringsmedlemmer med mer enn 12 måneders funksjonstid ikke lenger kan få utbetalt én måneds fratredelsesytelse uavkortet når vedkommende har annen inntekt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.10.2021

   Debattert i Stortinget 28.10.2021
   Votert i Stortinget 28.10.2021