Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 25.10.2021 Innst. 25 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.10.2021

   Debattert i Stortinget 28.10.2021
   Votert i Stortinget 28.10.2021