Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2021

Status: Saka er ferdigbehandla i komiteen, og innstilling er levert. Ventar på behandling i Stortinget.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 18.01.2022 Innst. 108 S (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 18.01.2022

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 01.02.2022