Tilbaketrekking av Prop. 227 L (2020-2021) Endringer i lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. og lov om Statens pensjonskasse (økning av den alminnelige aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saka er behandla i Stortingets presidentskap Tilråding levert 09.12.2021 Innst. 98 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.2021

   Debattert i Stortinget 13.12.2021
   Votert i Stortinget 13.12.2021