Representantforslag om en kvitteringsordning ved personkontroller

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Kristoffer Robin Haug, Rauand Ismail Saka er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (MDG)

Saksgang