Representantforslag om å gjennomføre rusreformen

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Bjørnar Moxnes, Guri Melby, Kristoffer Robin Haug, Marian Hussein, Ola Elvestuen, Rasmus Hansson, Sandra Bruflot, Seher Aydar, Sveinung Stensland, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H), (SV), (R), (V), (MDG)
utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 22.03.2022 Innst. 207 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet de Grønne om å gjennomføre rusreformen. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti stemte mot forslaget, som dermed ikke ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.03.2022

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 29.03.2022
   Votert i Stortinget 31.03.2022