Representantforslag om full breibandsdekning og realisering av gigabitsamfunnet innan 2025

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Guri Melby Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 27.04.2022 Innst. 268 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om full bredbåndsdekning og realisering av gigabitsamfunnet innen 2025. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.04.2022

   Debattert i Stortinget 05.05.2022
   Votert i Stortinget 05.05.2022