Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkommende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Nærings- og energidepartementet, Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 1 (1996-97), Budsjett-innst. S. nr. 12 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 11.11.1996 Budsjett-innst. S. nr. 12 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.11.1996

   Behandla i Stortinget: 18.11.1996