Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet

St.prp. nr. 88 (1995-96), Innst. S. nr. 16 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 29.10.1996 Innst. S. nr. 16 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.10.1996

   Behandla i Stortinget: 05.11.1996