Voteringsoversikt for sak:

Redegjørelse av justisministeren og forsvarsministeren om angrepene 22. juli 2011
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.03.2012 Kl. 13:19:38)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.03.2012 Kl. 13:20:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (08.03.2012 Kl. 13:20:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (08.03.2012 Kl. 13:20:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (08.03.2012 Kl. 13:21:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (08.03.2012 Kl. 13:21:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (08.03.2012 Kl. 13:21:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (08.03.2012 Kl. 13:22:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (08.03.2012 Kl. 13:22:45)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 10. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har i dag debattert den enstemmige innstillingen fra Den særskilte komité om redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren holdt i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli. Innstillingen ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar