Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en nasjonal folkeavstemning om å arrangere OL i Oslo i 2022
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (06.06.2013 Kl. 18:17:16)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (06.06.2013 Kl. 18:17:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet om å avholde en nasjonal folkeavstemning om å arrangere OL i Oslo 2022. Forslaget ble ikke bifalt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar