Voteringsoversikt for sak:

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.06.2013 Kl. 23:54:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.06.2013 Kl. 23:55:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3a Alternativ votering

  (17.06.2013 Kl. 23:57:00)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 3b Alternativ votering

  (17.06.2013 Kl. 23:57:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 4 Votering

  (17.06.2013 Kl. 23:57:23)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. 5 Votering

  (17.06.2013 Kl. 23:57:31)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har enstemmig vedtatt å endre fristen for retten til vurdering etter henvisning til spesialisthelsetjenesten fra 30 til 10 virkedager. Det er også vedtatt at dersom sykehuset ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis, skal sykehuet kontakte HELFO slik at pasienten kan få hjelp gjennom private tilbud eller i utlandet. Retten til fritt sykehusvalg er utvidet til også å omfatte private, radiologiske institusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak. Opposisjonspartiene gikk inn for at dette også skal gjelde rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten, men dette fikk ikke flertall.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla