Voteringsoversikt for sak:

Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:14:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:15:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:16:05)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:16:54)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:17:27)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:19:48)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A romertall III

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:20:21)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (25.03.2015 Kl. 03:20:54)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 9. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold). Det gis nå adgang til å ansette folk midlertidig (uten vilkår) for inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten. Midlertidige ansatte får rett til fast ansettelse etter tre år. Det lovfestes nå aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad med mindre tungtveiende grunner taler mot det.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen