Voteringsoversikt for sak:

Revidert nasjonalbudsjett 2015
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:48:06)
 2. 2 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:48:24)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 41 og 42 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:48:46)
 4. 4 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:49:12)
 5. 5 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:49:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 39 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:49:55)

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:50:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 16 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:50:37)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 17 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:50:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 18 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:51:25)

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:51:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:52:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 - 8 og 14 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:52:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:52:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:53:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (19.06.2015 Kl. 15:54:05)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A, B, og C.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 17. Status

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar