Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.01.2017 Kl. 12:58:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.01.2017 Kl. 12:58:53)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet forslag om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon. Forslaget ble forkastet.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar