Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag om ny § 111 første ledd (de marine ressurser)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.06.2019 Kl. 15:21:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (03.06.2019 Kl. 15:22:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (03.06.2019 Kl. 15:22:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (03.06.2019 Kl. 15:23:21)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (03.06.2019 Kl. 15:24:24)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (03.06.2019 Kl. 15:24:58)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet innstilling Innst. 285 S (2018-2019) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, jf. Dokument 12:23 (2015-2016), Dokument 12:26 (2015-2016) og Dokument 12:41 (2015-2016). Forslagene gjelder vern om marine ressurser. Ingen av forslagene fikk grunnlovsmessig flertall.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak og oppmodingar