Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om Handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.06.2017 Kl. 13:57:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (09.06.2017 Kl. 13:57:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (09.06.2017 Kl. 13:57:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (09.06.2017 Kl. 13:57:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (09.06.2017 Kl. 13:58:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Merknad

  Representantene fra Senterpartiet skulle stemt FOR forslag 22, jf. merknad i innstillingen på side 9. Ved en inkurie ble ikke dette forslaget tatt opp separat.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (09.06.2017 Kl. 13:58:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (09.06.2017 Kl. 13:58:47)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (09.06.2017 Kl. 13:59:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (09.06.2017 Kl. 13:59:29)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (09.06.2017 Kl. 13:59:55)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 11. 11 Votering

  (09.06.2017 Kl. 14:00:13)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 12. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandelt et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv. Stortinget vedtok følgende forslag: Stortinget ber regjeringen gjennomgå og vurdere hvordan Arbeidstilsynet kan ha en mer aktiv tilsynsrolle når det gjelder vilkårene knyttet til innleie av arbeidskraft, herunder likebehandlingsreglene.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar