Voteringsoversikt for sak:

Midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.12.2017 Kl. 11:31:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.12.2017 Kl. 11:32:00)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (08.12.2017 Kl. 11:32:10)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et forslag om endring i pengespillloven, slik at det i 2018 kan gjennomføres en spilleomgang i Lotto hvor 50 prosent av overskuddet, begrenst oppad til 15 millioner kroner, fordeles til Den Norske Turisforening i anledning foreningens 150-årsjubileum. Lovforslaget ble enstemmig vedtatt etter at et forslag fra SP og SV, om å be regjeringen finansiere jubileumsgaven på en annen måte enn gjennom spilleoverskuddet, ble nedstemt med 84 mot 20 stemmer.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla